TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜ

21 Mart 2024

TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜ

 • BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) TARAFINDAN 1985 YILINDA ALINAN KARARLA TÜKETİCİ HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ İLAN EDİLMİŞ VE 15 MART TARİHİNİN “DÜNYA TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜ” OLARAK KUTLANMASI KARARLAŞTIRILMIŞTIR.
 • ÜLKEMİZİN DE TARAF OLDUĞU 1985 TARİHLİ BM EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI BİLDİRGESİ’NDE VE 2015 YILINDA BM GENEL KURULU’NDA KABUL EDİLEN “TÜKETİCİNİN KORUNMASI” BAŞLIKLI ÖNERİDE, TÜKETİCİLERE İLİŞKİN BİRTAKIM TEMEL İLKE VE AMAÇLAR DÜZENLEME ALTINA ALINMIŞTIR:
 
 • TÜKETİCİLERİN TEMEL MAL VE HİZMETLERE ERİŞİMİ
 • HASSAS VE DEZAVANTAJLI TÜKETİCİLERİN KORUNMASI
 • TÜKETİCİLERİN KENDİ SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNE KARŞI TEHLİKELERDEN KORUNMASI
 • TÜKETİCİLERİN EKONOMİK MENFAATLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE KORUNMASI
 • KENDİ İSTEK VE İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA BİLİNÇLİ BİR SEÇİM YAPABİLMESİ AMACIYLA TÜKETİCİNİN YETERLİ BİLGİYE ERİŞİMİNİN SAĞLANMASI
 • TÜKETİCİNİN YAŞAMIŞ OLDUĞU SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ VE TAZMİNİ İÇİN ETKİLİ MEKANİZMALARIN TEŞKİLİ
 • TÜKETİCİ VE DİĞER İLGİLİ GRUP VE KURULUŞLARIN OLUŞTURULMASI ÖZGÜRLÜĞÜ VE BU TÜR KURULUŞLARIN KENDİLERİNİ ETKİLEYEN KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE GÖRÜŞLERİNİ SUNMA FIRSATI TANINMASI
 
 • TÜKETİCİLERE İLİŞKİN MEVZUATTA ORTAYA KONMUŞ KURALLAR, ALIM-SATIM İLİŞKİSİ KAPSAMINDA TÜKETİCİ İLE SATICI ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİYİ DÜZENLEMENİN YANI SIRA, AYNI ZAMANDA SUNULAN MAL VE HİZMETLERİN BELİRLİ BİR STANDART VE KALİTEDE OLMASINI TEMİN EDEREK TÜKETİCİLERİN SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNİ KORUMAYI AMAÇLAMAKTADIR.
 • ÜRETİM VE TÜKETİM İLİŞKİLERİNİN GENİŞLEYEREK YENİ BİR BOYUT KAZANMASI VE HEMEN HER ŞEYİN METALAŞTIRILARAK PAZARLANABİLİR VE SATILABİLİR NESNELER HALİNE GETİRİLMESİYLE BİRLİKTE TÜKETİCİLERİN HAKLARININ KORUMA ALTINA ALINMASI ZARURETİ ARTMIŞTIR. ÜLKEMİZDE TÜKETİCİ HAKLARI, 6502 SAYILI “TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN” İLE KORUMA ALTINA ALINMIŞTIR.
 • TEMEL GEREKSİNİMLERİN GİDERİLMESİ, GÜVENLİK, MAL VE HİZMET SEÇİMİNDE ÖZGÜRLÜK, BİLGİ EDİNME, EĞİTİLME, OLUMSUZ DURUMLARDA ZARARLARIN KARŞILANMASI VE SAĞLIKLI ÇEVREYE SAHİP OLMAK, EVRENSEL DÜZEYDE KABUL GÖREN VE KORUNMASI GEREKEN TÜKETİCİ HAKLARINDANDIR.