2024 YILI ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTISI BAKANLIK TEMSİLCİSİ ÜCRETLERİ HAKKINDA

18 Ocak 2024

2024 YILI A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTISI BAKANLIK TEMSİLCİSİ ÜCRETLERİ
Bakanlık Temsilcisi ücretlerinin (Hafta içi brüt 1.655,96 TL, hafta sonu brüt 2.207,95 TL) ilgililer tarafından Sinop Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün aşağıda belirtilen hesabına veya Defterdarlık veznesine yatırılması ve ücretin yatırıldığını gösterir belgenin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (H) cetvelinin (I-B) bendi ile 2024 yılında Devlet memurlarına ödenecek en yüksek yurtiçi günlük harcırah miktarı 465,00-TL olarak tespit edilmiştir.
Bu doğrultuda, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in 38 inci maddesi uyarınca, 2024 yılı içerisinde;

-Mesai günlerinde yapılacak toplantılar için Bakanlık temsilcisine ödenecek net ücretin günlük harcırah miktarının üç katı olan 1.395,00-TL olarak belirlenmesi nedeniyle tahakkuk edecek vergilerle birlikte 1.655,96-TL’nin,
-Hafta tatili günlerinde yapılacak toplantılar için ise Bakanlık temsilcisine ödenecek net ücretin günlük harcırah miktarının dört katı olan 1.860,00-TL olarak belirlenmesi nedeniyle tahakkuk edecek vergilerle birlikte 2.207,95 TL’nin 
 Temsilci ücreti olarak Defterdarlık ilgili muhasebe birimi hesabına veya Defterdarlık veznesine yatırılması gerekmektedir.
Bu kapsamda, Bakanlık Temsilcisi ücretlerinin (Hafta içi brüt 1.655,96 TL, hafta sonu brüt 2.207,95 TL)  ilgililer tarafından Çankırı  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen hesabına veya Defterdarlık veznesine yatırılması ve ücretin yatırıldığını gösterir belgenin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


ÇANKIRI DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

Vergi No : 2290397762

IBAN NO : TR53 0001 0000 6900 0010 0052 98